Canadian Investment Review

Iran modified

on Wednesday, April 9th, 2014 at 2:56 pm

Iran modified

Azadi monument byl postaven v roce 1971 jako pøipomínka 2500-tého výroèí Perské øíše. Jméno Azadi – Svoboda získal bìhem islámské revoluce v roce 1979.

Copyright 2020. Canadian Investment Review. All Rights Reserved.